t o n a d i s s e ny @TONAdisseny

Dissenyadora gràfica/multimèdia, il.lustració, animació, decoració, i violinista a temps parcial :)


Vilafranca del Penedes (Barcelona) @tonadisseny